Gå till planevo.se

Nyrekrytering och ökad satsning på byggställningar hos Planevo Bygg

Vi ökar satsningen på byggställningar som ett led i det utvecklingsarbete som pågår i företaget sedan en tid tillbaka, förklarar VD Joakim Holm.

Nyrekrytering, breddad kompetens och satsning både på material och logistik skapar ytterligare förutsättningar att kunna erbjuda kompletta tjänster för era kommande ställningsbehov.

Vi hälsar Lukasz välkommen till oss. Med mångårig erfarenhet som ställningsbyggare får vi ett bra tillskott i kapacitet och kompetens.

15 000 kvm ställning – till ditt nästa projekt

Planevo har över 15 000 kvm ställning i sin verksamhet. – Vi har valt att jobba med produkter från det svensktillverkade systemet Modular och Modular Light. Det gör att vi kan erbjuda en mycket stor variation, flexibilitet och kompatibilitet i vårt ställningsbyggande, berättar projektledare Peter Jansson.

Bemanning inom byggsektorn

Planevo Bygg hyr ut erfaren personal för alla olika typer av arbeten inom byggsektorn. Hyr in en enskild arbetare eller hela bygglag till ert projekt.

Tillbaka